پیوندها

نشست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۰۹:۳۰ | تعداد بازدید: 28

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، نشست ترفیع سالیانه چهار ماهه اول سال 1401 اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی  با حضور حداکثری اعضا برگزار شد.

"سمیه نیری" مسئول دفتر توسعه مطالعات و آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی در گفتگو با روابط عمومی گفت: طی بررسی مستندات اساتید بر اساس آئین نامه افرادی که امتیازات لازم در زمینه آموزشی و پژوهشی طی یک سال اخیر را کسب نمایند یک پایه به آنان تعلق خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بر همین اساس در نشست فعلی مستندات 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده که تاریخ ترفیع آنان در بازه زمانی فروردین تا تیرماه 1401 بوده است بررسی و امتیازت لازم لحاظ گردید.