پیوندها

برنامه هفتگی اساتید مشاور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۰:۰۸| تعداد بازدید: 521

 

لیست اساتید مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

"دانشجویان پرستاری"

 

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

یکشنبه- دوشنبه 14-12

آقای دکتر میش مست، خانم دکتر میری

ورودی نیمسال اول 401-400

یکشنبه- چهارشنبه 16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه ها 12 تا 14

جناب آقای نمازی

ورودی نیمسال اول 400-99

یکشنبه ها 12 تا 14

جناب آقای رازنهان و جناب آقای عسکری

ورودی نیمسال دوم 99-98

دوشنبه 14-12

سرکار خانم عباسپور و سرکار خانم رجب زاده

ورودی نیمسال اول 99-98

چهارشنبه 14-12

آقای دکتر رنجبر

ورودی نیمسال دوم98-97

شنبه 16-14

آقای دکتر اقبالی

ورودی نیمسال اول 98-97

 

"دانشجویان مامایی"

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

 

سه شنبه 16-14

سرکار خانم کیانی

ورودی نیمسال اول 401-400

دوشنبه12-10

خانم دکتر ایرانی

ورودی نیمسال اول 400-99

دوشنبه18-16

سرکار خانم رحمانیان

ورودی نیمسال اول 99-98

دوشنبه 14-12

سرکار خانم حسینی حاجی

ورودی نیمسال اول 98-97

 

"دانشجویان اتاق عمل"

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

شنبه 13 -12

جناب آقای محبی

ورودی نیمسال دوم 401-400

دوشنبه 12-10

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه 12-10

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 99-98

شنبه 13 -12

جناب آقای محبی

ورودی نیمسال دوم 98-97

 

 

"دانشجویان فوریت پزشکی"

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

یکشنبه ها 10 تا 12

 آقای دکتر شفائی

کاردانی ورودی نیمسال دوم401-400

دوشنبه ها 10 تا 12

 آقای دکتر شفائی

کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 401-400

شنبه تا سه شنبه  13 تا 16

آقای دکتر قدرتی

کاردانی ورودی نیمسال دوم400-99

شنبه تا سه شنبه  13 تا 16

آقای دکتر قدرتی

کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 400-99