روسای پیشین دانشکده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۲:۴۸| تعداد بازدید: 433

روسای پیشین دانشکده پرستاری و مامایی تا کنون

 

 

دکتر حسین رنجبر

دکتری تخصصی پرستاری

شهریور ماه 1395 تا شهریورماه 1397                                                     

 

 

زنده یاد دکتر مجید حسن زاده

دکتری مدیریت آموزشی

شهریور ماه 1397 تا فروردین ماه 1399   

دکتر مروارید ایرانی

دکتری تخصصی بهداشت باروری 

فروردین ماه 1399 تا خرداد ماه 1402