اعضای شورای آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۳:۵۹| تعداد بازدید: 138

اعضای شورای آموزشی:

دکتر مراورید ایرانی / دکتری تخصصی بهداشت باروری

سرکار خانم صدیقه عباسپور / کارشناسی ارشد داخلی و جراحی

دکتر عباس قدرتی / دکتری تخصصی روانشناسی(کارشناسی ارشد پرستاری)

دکتر حسین رنجبر / دکترای تخصصی پرستاری

سرکارخانم طاهره سربوزی حسین آبادی/ کارشناسی ارشد داخلی و جراحی

سرکار خانم مهین کیانی / کارشناسی ارشد آموزش مامایی

سرکار خانم سمیه نیری/ کارشناسی ارشد پرستاری

دکتر محمدرضا میش مست/ دکتری مدیریت آموزشی(کارشناسی ارشد پرستاری)