سه‌شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲
سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه؛


شنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۲
در دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه؛


اطلاعیه ها