پیوندها

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱400-۱40۱

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴:۰۹| تعداد بازدید: 10473
برنامه کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه فوریت های پزشکی/ بروز رسانی 20 بهمن ماه
ردیف شرح گروه وضعیت
1 برنامه کارآموزی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته قابل دانلود

 

برنامه دروس کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه اتاق عمل/ بروز رسانی 24 اردیبهشت ماه
ردیف شرح گروه وضعیت
1 برنامه کارآموزی قابل دانلود
2 برنامه کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب و برنامه عملی اصول و فنون بالینی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل قابل دانلود

 

برنامه دروس کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه پرستاری/ بروز رسانی 17 اردیبهشت ماه
ردیف شرح گروه وضعیت
1 برنامه کارآموزی ترم 2 قابل دانلود
2 برنامه کارآموزی ترم 3 قابل دانلود
3 برنامه کارآموزی ترم 4 قابل دانلود
4 برنامه کارآموزی ترم 5 قابل دانلود
5 برنامه کارآموزی ترم 6 قابل دانلود
6 برنامه کارآموزی ترم 7 قابل دانلود
7 برنامه کارآموزی ترم 8 قابل دانلود

 

برنامه دروس کارآموزی نیمسال تحصیلی 1400 گروه مامایی/ بروز رسانی 4 اسفندماه
ردیف شرح                                      وضعیت
1 برنامه کارآموزی کلیه گروه های مامایی قابل دانلود