برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱400-۱40۱

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۱:۳۱| تعداد بازدید: 13955

برنامه کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی 1401 گروه فوریت های پزشکی/ بروز رسانی 30 فروردین ماه1402

ردیف شرح گروه وضعیت
1 برنامه کارآموزی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته قابل دانلود

 

برنامه دروس کارآموزی نیمسال اول تحصیلی 1401 گروه اتاق عمل/ بروز رسانی 24 بهمن ماه1401

ردیف شرح گروه وضعیت
1 برنامه کارآموزی کلیه گروه های اتاق عمل قابل دانلود
     

 

برنامه دروس کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی 14010 گروه پرستاری/ بروز رسانی 26 بهمن ماه 1401

ردیف شرح گروه وضعیت
1 برنامه کارآموزی پرستاری ترم 2 قابل دانلود
2 برنامه کارآموزی پرستاری ترم 4 قابل دانلود
3 برنامه کارآموزی پرستاری ترم 5 قابل دانلود
4 برنامه کارآموزی پرستاری ترم 6 قابل دانلود
5 برنامه کارآموزی پرستاری ترم 7 قابل دانلود
6 برنامه کارآموزی پرستاری ترم 8 قابل دانلود

 

برنامه دروس کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی 1401 گروه مامایی/ بروز رسانی 23 اردیبهشت ماه 1402

ردیف شرح                                      وضعیت
1 برنامه کارآموزی ترم 2 مامایی قابل دانلود
2 برنامه کارآموزی ترم 4مامایی قابل دانلود
3 برنامه کارآموزی ترم 6مامایی قابل دانلود
4 برنامه کارآموزی ترم 8مامایی قابل دانلود