پیوندها

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱40۱-۱400

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۵| تعداد بازدید: 1328

 

برنامه دروس تئوری نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه فوریت های پزشکی/ بروز رسانی 24 فروردین ماه
ردیف شرح وضعیت
1 برنامه دروس تئوری کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی قابل دانلود

 

برنامه دروس تئوری نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه پرستاری/ بروز رسانی 29 فروردین ماه
ردیف شرح وضعیت
1 برنامه دروس تئوری کلیه ترم های پرستاری قابل دانلود

 

برنامه دروس تئوری نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه مامایی/ بروز رسانی 29 فروردین ماه
ردیف شرح                                                          وضعیت
1 برنامه دروس تئوری کلیه ترم های مامایی قابل دانلود
     
برنامه دروس تئوری نیمسال دوم تحصیلی 1400 گروه اتاق عمل/ بروز رسانی24 فروردین ماه
ردیف شرح                                                                   وضعیت  
  برنامه دروس تئوری کلیه ترم های اتاق عمل قابل دانلود