رئیس دانشکده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۸| تعداد بازدید: 909

 

معرفی

دکتر الهه ارمی

 دکتر الهه ارمی

دکترای تخصصی پرستاری

شماره تماس: در حال بروز رسانی

پست الکترونیک: eramie1 /at/ thums.ac.ir

  معرفی

   لینک علم سنجی

         

                    

 

  شرح وظایف:

 • اقدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در سطح کشور و منطقه

 • اهتمام ویژه در اجرا و تحقق اهداف برنامه عملیاتی و طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

 • هدف گذاری جهت تعالی و ارتقای حوزه آموزش، پژوهشی و فناوری دانشکده

 • فراهم نمودن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف دانشکده

 • توسعه کمی و کیفی آموزش و رشته های تحصیلی مرتبط

 • ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با سایر دانشکده ها و مدیریت های ذیربط

 • بهبود ساختار تشکیلاتی دانشکده و اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی مربوطه

 • برنامه ریزی برای حضور موثر اعضای هیأت علمی در فضای جامعه در جهت اهداف ارتقای سلامت

 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه ها

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می شود

 • ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده 

 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده 

 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه