ساختار و وظایف

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۱:۳۳| تعداد بازدید: 33

شوراي پژوهشي دانشكده:

شورایی است که به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده تشكيل مي‌شود.

وظایف شورای پژوهشی دانشکده عبارتست از:

 •   تدوين برنامه راهبردي و سياست‌هاي پژوهشي دانشكده
 •  تهيه، تدوين و بازنگری آئين نامه هاي مختلف پژوهشي
 • اصلاح قوانين و مقررات در راستای به کار گیری سیاست های تشویقی به منظور ايجاد انگيزه و محيط مشوق براي اعضا هیأت علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشي
 • تصويب نهايي طرح هاي پ‍ژوهشي اعضاء هيئت علمي
 • تصویب نهایی اولویت های پژوهشي پیشنهادی توسط گروههای اموزشی
 • بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده ازسوی شوراي پژوهشی يا معاون پژوهشي دانشگاه
 • فراهم کردن زمینه اجراي مصوبات شورای پژوهشي دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه و مديريت‌هاي زيرمجموعه ایشان 
 • نظارت بر روند صحیح اجرای طرح هاي پژوهشي
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پايش و ارزشيابي عملكرد فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي
 • برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • ترغيب و تشويق اعضاء هيئت علمي جهت شركت در همايش‌هاي علمي داخل و خارج كشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • ترغيب و تشويق دانشجويان جهت مشاركت فعال در تدوين و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي