اعضای شورا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱۲:۰۶| تعداد بازدید: 153
اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر مروارید ایرانی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
2 صدیقه عباسپور معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
3 محمد نمازی نیا مدیر پژوهش دانشکده
4 دکتر عباس قدرتی مدیر گروه فوریت های پزشکی
5 سمیه نیری مدیر گروه اتاق عمل
6 مریم آرادمهر عضو هیئت علمی گروه مامایی
7 محمدرضا عسکری عضو هیئت علمی گروه پرستاری