برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰۹:۳۸| تعداد بازدید: 453

برنامه استراتژیک

SWOT ابزاری برای شناخت تهدید ها و فرصت های موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل سیستم می باشد.

 

 نقاط قوت

 • تنها دانشکده تربیت کننده کارشناس پرستاري،مامایی،اتاق عمل و فوریت های پزشکی در سطح شهرستان
 • داشتن مرکز مهارتها باليني تخصصي براي رشته پرستاري و ساير رشته هاي علوم پزشکي
 • برگزاري برنامه هاي آموزشي مشترک مجازی با حوزه درماني وباليني با آموزش دانشکده
 • وجود منابع الکترونيکي وکتابخانه اي براي جستجوي علمي اساتيد و دانشجويان
 • حضور دانشجویان فعال در دانشکده
 • پذیرش دانشجو بین الملل در دانشکده
 • وجود عرصه های بالینی  مختلف در شهرستان
 • وجود اساتید جوان و فعال در دانشکده

 

نقاط ضعف

 • نداشتن بودجه مشخص و مدون در دانشکده پرستاري و مامایی در برنامه هاي دانشگاه  علوم پزشکي تربت حيدريه
 • کمبود عضو هیات علمی در گروههای آموزشی
 • عدم وجود فضای فیزیکی  مناسب در دانشکده
 • خلا نبودن مقاطع ارشد و دکتري در دانشکده پرستاري و مامایی
 •  تعداد کم اعضای هیات علمی پیمانی
 • کمبود فضاي فيزيکي آموزشي
 • کمبود پزشک متخصص و مقيم نسبت به  پزشکان طرحي  ( ضعف در تيم تخصصي  پزشکي ودرماني)

 

فرصت ها

 • اهتمام دانشگاه به توسعه رشته هاي در مقطع تحصيلات تکميلي
 • ارتباطات خوب با سيستم وزارت بهداشت و درمان در سياستگذاران دانشگاه
 • وجود بسترهاي باليني و آموزشي مناسب براي انجام تحقيقات علمي
 • مشارکت بين مجموعه هاي آموزشي و باليني
 • نزدیکی به مرکز استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • همجواری با کشورهای همسایه شرقی جهت ارائه خدمات
 • بار بالای بیماریها در شهرستان و پوشش دهی خدمات پرستاری و مامایی به شهرستانهای همجوار

 

تهدید ها

 • استفاده ناکافی از ظرفیت گروه در سیاست گذاری دانشگاه
 • پذيرش دانشجوي در تعداد بالا نسبت به امکانات موجود و عدم بسترکافي اموزشي براي آنها
 • کمبود فضاهای فیزیکی
 • كمبود نیروی انسانی در دو بخش اعضای  هیات علمی و کادر اداری
 • کمبود تجهیزات و امکانات در مرکز مهارت های بالینی
 • کمبود فضاهای  رفاهی در عرصه های بالینی

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دانشکده 
-    توسعه آموزش پاسخگو، جامعه نگر، عادلانه و ادغام یافته در ارائه مراقبت های نظام سلامت 
-    ارتقای زیر ساختهای آموزش در پرستاری و مامایی
-    توسعه کمی و کیفی آموزش پاسخگو و عدالت محور در دانشکده پرستاری و مامایی 
-    توسعه کمی و کیفی آموزش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشکده پرستاری و  مامایی 
-    ارتقا اخلاق و تعهد حرفه ای مبتنی بر عدالت محور در رشتههای پرستاری و مامایی 
-    توسعه بین المللی سازی آموزش پرستاری و مامایی
-    ارتقا نظام ارزیابی و آزمون در پرستاری و مامایی 
-    توسعه آموزش مجازی در پرستاری و مامایی 
-    اتقای اعتبار بخشی دانشکده پرستاری و مامایی 
-    توسعه پژوهش در راستای کیفیت مراقبت های مبتنی بر پروتکل های کشوری ادغام یافته نظام سلامت 
-    ارتقای زیر ساختهای پژوهش در دانشکده پرستاری و مامایی 
-    توسعه کمی و کیفی پژوهش  در راستای کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی