شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده های پرستاری و مامایی کشور در سالن ام


سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، نشست هم اندیشی گروه پرستاری با حضور دکتر الهه ارمی سرپرست دانشکده پرستاری


شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
در دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه؛
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، "کارگاه آتل بندی و بانداژ در اورژانس پیش بیمارستانی" ویژه دانشجویان فوریت


شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، نشست هسته مشاوره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با حضور اساتید مشاور دانشکده پ


سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، طی حکمی از سوی "دکتر حسین ابراهیمی پور" رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدر


دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بیست و هفتمین جشنواره قرآن و


دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، "زهرا حسینی حاجی" عضو هیات علمی گروه مامایی در آئین تجلیل از مدافعان سلام


دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، کارگاه "گزارش نویسی و مستند سازی در اورژانس پیش بیمارستانی" با همکاری انج


دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، اساتید و دانشجویان گروه آموزشی مامایی در غرفه ی آموزش جشنوارۀ زنان، سلامت


سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، به مناسبت روز جهانی ماما نشست تقدیر از اساتید و کارشناسان این گروه آموزشی