پیوندها

فراخوان جذب نیروی حق التدریس در گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۱ | تعداد بازدید: 176

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، فراخوان نیروی حق التدریس در گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اعلام شد.

با توجه به برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی های انجام شده؛ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جهت تکمیل کادر مربی بالینی خود از بین علاقمندان و با توجه به شرایط ذیل بصورت حق التدریس دعوت به همکاری می نماید. لذا متقاضیان بعد از مطالعه شرایط و جدول مربوطه، درخواست خود را به کارشناسان معرفی شده گروه های آموزشی ارسال نمایند.

تبصره ۱ : نیروهای طرحی درخواست خود را ارسال و در صورت عدم تکمیل ظرفیت با نیروهای استخدامی درخواست آنان مورد بررسی قرار میگیرد.

تبصره ۲ : دعوت به همکاری منوط به تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط دانشکده و گروه مربوطه و صلاحیت عمومی توسط حراست می باشد.

تبصره۳ : همکاران متقاضی در خارج از شیفت موظفی خود با گروههای آموزشی همکاری نموده و در شیفت اداری و موظفی نمی توانند همزمان به عنوان مربی انجام وظیفه نمایند.

تبصره۴ : هر واحد کارآموزی معادل ۲۲ و نیم ساعت می باشد.

تبصره ۵:  حق الزحمه متقاضیان کارشناسی ارشد جهت هر ساعت کار آموزی ۵۰ هزار تومان در ساعت بدون احتساب مالیات و کارشناسان ۴۰ هزار تومان در ساعت بدون احتساب مالیات می باشد.

تبصره ۶ : پرداخت حق الزحمه به صورت تجمیعی هر شش ماه یکبار پرداخت می گردد.

گفتنی است علاقمندان می توانند مشخصات فردی خود را به شناسه ی تلگرامی @sabbaghiems روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی ارسال نمایند.

برچسب های خبر