پیوندها

تغییر تاریخ برگزاری آزمون پره عرصه دانشجویان ترم 6 مامایی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۶:۵۷ | تعداد بازدید: 40

قابل توجه دانشجویان ترم 6 مامایی

 

تاریخ و ساعت برگزاری آزمون پره عرصه :

شنبه 27 شهریور ماه ساعت 7:30 صبح

 

مکان آزمون : 

بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی 

 

نکته: آزمون پره عرصه در دو مرحله تئوری و عملی (آسکی)  برگزار خواهد شد، دانشجویان راس ساعت مذکور در محل آزمون حضور داشته و جهت مشاهده منابع و شرایط آزمون به سایت دانشکده پرستاری و مامایی، منوی گروه مامایی و سپس بخش آزمون ها مراجعه نمایند.