شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
به اطلاع کلیه دانشجویان پرستاری ورودی مهرماه 1398می رساند بنا بر مصوبه جلسه اعضای گروه پرستاری بخش کتبی آزمون فاینال از ایستگاه های ذیل 10


دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی به اطلاع می رساند بنا بر اعلام گروه آموزشی پرستاری آزمون پره عرصه دانشجویان کارشناسی پرستاری به منظور قضاوت در


دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی به اطلاع می رساند، این دانشکده به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود از واجدین شرایط به شرح جدول ذیل بصورت هیات عل


چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
به اطلاع می رساند بنا بر مصوبه نشست اعضای گروه پرستاری دانشکده؛ ایستگاه های آزمون مجدد پره عرصه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 1398 به شرح ذیل است: 


چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
به اطلاع کلیه دانشجویان پرستاری می رساند بنا بر مصوبه جلسه اعضای گروه پرستاری دانشکده  بخش کتبی آزمون فاینال از ایستگاه های ذیل 20 آذرماه و آزمون ع


دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱
با عنایت به ارائه 2 درس حوادث و بلایا و درس طب ایرانی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ، خواهشمند است جهت ثبت نام به م


دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی به اطلاع می رساند؛ با توجه به درخواست تعداد زیادی از معرفی شدگان، گفتگوی زن


شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی به اطلاع می رساند؛ برنامه زمانبندی مراحل مصاحبه و معاینه پزشکی معرفی شدگان در این دانشگاه بدین شرح اعلام می گر


دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی به اطلاع دانشجویان پرستاری ورودی 1398 می رساند؛ آزمون پره عرصه  به منظور قضاوت در رابطه با دانش و مهارت­های دا


سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، آزمون جامع نهایی دانشجویان کارشناسی پرستاری به منظور قضاوت در رابطه با دا