پیوندها

امتحان فینال دانشجویان مامایی ورودی 96

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۸:۱۵ | تعداد بازدید: 63

تاریخ آزمون 1400/7/17 در دو نوبت صبح و عصر می باشد.

لطفا در اسرع وقت پارتوگراف های خود را جهت بررسی به گروه مامایی تحویل دهید.