اطلاعیه زمان برگزاری آزمون فاینال دانشجویان پرستاری

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰۹:۱۴ | تعداد بازدید: 77

به اطلاع کلیه دانشجویان پرستاری می رساند بنا بر مصوبه جلسه اعضای گروه پرستاری دانشکده  بخش کتبی آزمون فاینال از ایستگاه های ذیل 20 آذرماه و آزمون عملی 10 دی ماه برگزار خواهد شد؛ کسب نمره قبولی در آزمون کتبی پیش شرط شرکت در آزمون عملی خواهد بود.

تبصره اول: ایستگاه های آزمون فاینال دانشجویان پرستاری شامل موارد زیر  می باشد:

ایستگاه اول: فرآیند پرستاری و گزارش پرستاری

ایستگاه دوم: معاینه سیستم عصبی و معاینه شکم

ایستگاه سوم: معاینه سیستم عصبی و معاینه سیستم قلبی عروقی

ایستگاه چهارم: تفسیر آزمایشات روتین و تفسیر ABG  

ایستگاه پنجم: تزریق خون و فرآورده های خونی

ایستگاه ششم :پانسمان و بانداژ

ایستگاه هفتم : احیای قلبی و ریوی پایه و پیشرفته کودکان و نوزادان

ایستگاه هشتم: احیای قلبی و ریوی پایه و پیشرفته مادران باردار و بزرگسالان

ایستگاه نهم: تفسیر نوارقلب و مانیتورینگ، مراقبت های MI، ACS و آموزش داروهای پرکاربرد

ایستگاه دهم: واکسیناسیون

ایستگاه یازدهم: پایش رشد و تکامل کودک 

ایستگاه دوازدهم: سرم تراپی و محاسبات دارویی

تبصره دوم: در ایستگاه های دوم و سوم هر کدام دو نفر بیمارنما و ایستگاه دهم و یازدهم هر کدام یک نفر بیمار نما حضور خواهند داشت.