اطلاعیه ارائه درس حوادث و بلایا/ طب ایرانی و مکمل

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۱۳:۵۱ | تعداد بازدید: 32

با عنایت به ارائه 2 درس حوادث و بلایا و درس طب ایرانی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ، خواهشمند است جهت ثبت نام به موارد ذیل توجه نمایید:

1- اخذ درس حوادث و بلایا برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1400 و 1401 (نیمسال اول و دوم 1400 و نیمسال اول 1401) اجباری می باشد. 

2 - اخذ درس طب ایرانی و مکمل برای کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی شاغل به تحصیل اجباری است. در حال حاضر اولویت با دانشجویان عرصه و ترم ماقبل عرصه می باشد. 

3- دروس بالا صرفا سالی یکبار ارائه میشود. در صورت عدم ثبت نام و اخذ درس توسط دانشجو عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

4-لینک ثبت نام از تاریخ 25 مهرماه لغایت 9 آبان ماه فعال می گردد.

5- تاریخ مذکور به هیچ وجه تمدید نمی گردد.