کارشناس آموزش دانشکده پرستاری مامایی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۸:۰۸| تعداد بازدید: 885

معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهیمه قاسمی

کارشناسی مدیریت آموزشی

شماره تماس:52229202-051

پست الکترونیک: snm-edu /at/ thums.ac.ir

                                                                                                                                        

شرح وظایف: