معرفی معاونت توسعه و مدیریت منابع

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰۸:۰۴| تعداد بازدید: 223

معرفی

                                                   

 

 

دکتر محمدرضا میش مست

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

شماره تماس:52229202-051

پست الکترونیک: mishmastMR1 /at/ thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

                                                                                                                                                             

شرح وظایف

  • - مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشکده

  • - تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی و دستورالعمل های تضمین شده

  • - نظارت در حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط امور اداری مالی معاملات

  • - برنامه ریزی و نظارت بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده

  • - نظارت و مشارکت بر اجرای برنامه های آموزشی و توسعه کارکنان

  • - نظارت بر اجرای بودجه و چگونگی مصرف اعتبارات در واحد ها

  • - نظارت کلی بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای آن ها