پیوندها

رسالت و وظایف

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۱| تعداد بازدید: 47

رسالت

معاونت توسعه و مدیریت و منابع ماموریت دارد در جهت ایجاد بستر مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده تلاش نموده و بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب و از طریق تامین و تخصیص منابع مالی دارایی خدمات اداری،مالی و رفاهی واحد های دیگر دانشکده را در جهت ایفای ماموریت های خود پشتیبانی نماید. وظیفه این معاونت ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه فعالیت های آموزشی پژوهشی و فرهنگی می باشد. تلاش می کنیم با توانمند ساختن سرمایه های انسانی،افزایش انگیزه در کارکنان، استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی دانشکده در جهت خلق ثروت و مدیریت صحیح منابع مالی و تحول در برنامه ها به رسالت خود که همانا رضایت ارباب رجوع  می باشد دست یافته و در جهت اعتلای مادی و معنوی اساتید، کارکنان و دانشجویان تلاش نماییم.

دکتر محمد رضا میش مست

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده

 

 

شرح وظایف

- مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشکده

- تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی و دستورالعمل های تضمین شده

- نظارت در حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط امور اداری مالی معاملات

- برنامه ریزی و نظارت بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده

- نظارت و مشارکت بر اجرای برنامه های آموزشی و توسعه کارکنان

- نظارت بر اجرای بودجه و چگونگی مصرف اعتبارات در واحد ها

- نظارت کلی بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای آن ها

 

برنامه ها

- ایجاد هماهنگی فعالیت ها و عملکرد واحد های تحت پوشش از طریق برقراری ارتباط، پیگیری و ارزشیابی آنها

- تهیه و تنظیم گزارش های مختلف از فعالیت های تحت سرپرستی

- ارائه پیشنهادات و گزارش های درخواستی به ریاست دانشکده

- نظارت بر عقد و اجرای قرارداد ها و پیمان های دانشکده

- برنامه ریزی و نظارت بر تامین شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان

- توسعه و بهینه سازی فضاهای فیزیکی دانشکده

- تصویب و تایید اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم و کالا

- نظارت بر امر حصول درآمد از منابع مختلف و اتخاذ تدابیر و راهنمایی لازم

- نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداری ،مالی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی گروه های آموزشی در قالب سیاست های ابلاغی

- نظارت و تامین راهکارهای مناسب برای حفظ و نگهداری اموال و دارایی های دانشکده

- بهبود مشکلات دانشکده با تاکید بر توسعه تحصیلات تکمیلی و راه اندازی رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

- نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی، ارائه تسهیلات رفاهی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بر اساس قوانین و مقررات

- نظارت برانجام اموراجرایی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و فضاهای فیزیکی دانشکده و شرح وظایف پست های سازمانی دانشکده بر اساس قوانین و مقررات