پیوندها

وظایف معاون پژوهشی دانشکده

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۲۲| تعداد بازدید: 270

 

- برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

- بررسی و ارزيابی ارتقاء اعضای هيات علمی

- بررسی و ارزيابی ترفیع پایه سالیانه اعضای هيات علمی

- ايجاد تسهيلات لازم جهت بهره گيری اعضای هيات علمی و دانشجويان از منابع اطلاعاتی

- ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه

- برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه

- اصلاح و تعديل آئين نامه های پژوهشی دانشکده

- ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه طرح های تحقيقاتی و پايان نامه های دانشجويی

- برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين

- ارزشيابی فعاليت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده