پیوندها

وظایف شورای آموزشی دانشکده

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۴:۲۱| تعداد بازدید: 55

 

- برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات ابلاغی از سوی ریاست دانشگاه

- تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده با توجه به خط مشي آموزشي دانشگاه جهت تصويب در شورای آموزش دانشگاه

- اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

- بررسي و تعيين نياز دانشكده به اعضای هيات علمي جديدي جهت تكميل اعضاي هيات علمي گروه های دانشکده

- بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو به معاونت آموزشي

- بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده و یا معاونین دانشکده به شورا ارجاع مي دهند