پیوندها

وظایف رئیس دانشکده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۸:۰۲| تعداد بازدید: 160

 

- ایجاد بستر مناسب آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بمنظور رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان

-  نظارت بر حسن اجرای دستور العمل های ابلاغی از سوی ریاست دانشگاه

- ایجاد هماهنگی بین فعالیت معاونت ها و نیز سایر واحد های اجرایی تحت پوشش دانشکده

-  نظارت بر نحوه اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی و آموزشی دانشکده

-  نظارت بر امور کمیته ها و شوراهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده

-  بررسی و ارزیابی صلاحیت معاونان، مدیران گروهها و اظهار نظر در باره آنها      

-  ارزیابی و اعتبار بخشی درونی سالانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه