پیوندها

منشور اخلاقی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۸:۰۱| تعداد بازدید: 109

 

ما مدیران و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هم پیمان می شویم تا به قصد قربت الهی، براساس ارزش های اخلاقی و موازین متعالی نظام جمهوری اسلامی هم راستا با نقشه علمی دانشگاه در جهت تعالی فردی و سازمانی گام برداریم؛ خدمت مشفقانه و ارج نهادن به شأن و کرامت انسانی را در سایه جلب رضایت الهی و در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه شرعی خود بدانیم و پیوسته به اصول و مبانی زیر پایبند بمانیم:

- متانت، ادب، احترام و اعتماد متقابل در ارتباط با کارکنان و ارباب رجوع را مورد توجه قرار دهیم.

- با استفاده از خرد و مشارکت جمعی، فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری، خلاقیت و نوآوری توانمندسازی مجموعه را سرلوحه کار خویش قرار دهیم.

- از طریق ارتقای توانمندی های علمی و نشر دانش حرفه ای در جهت پرداخت زکات علم و ترقی حرفه ای بکوشیم.

- وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف را سرلوحه امور حرفه ای خود قرار داده و در جهت بهره وری هر چه بیشتر همت گماریم.

- به اصل رازداری، امانتداری، حفظ اسرار و مدارک پایبند باشیم.

- شرافت و منزلت انسانی افراد را ارج نهاده و به اصول عدالت، انصاف و شایسته سالاری اهتمام  ورزیم و در ایجاد تسهیلات بیشتر و بهتر ارائه خدمات به ارباب رجوع کوشا باشیم.

- به وظایف حرفه ای و اجتماعی متعهد بوده و با مسئولیت پذیری و انتقال تجارب به همکاران در تقویت روحیه همکاری کوشا باشیم.

- مطابق با قوانین و ضوابط تأیین شده با ظاهری آراسته و با پوشش مناسب، به موقع در محل کار حاضر شده و در انجام وظایف بدون اتلاف وقت و با نهایت دقت تلاش نماییم.

- با کار و تلاش مستمر و بهره گیری از علم و تجربه صاحبنظران و پیشکسوتان حرفه در ایجاد یک محیط و فضای سالم آموزشی و تربیتی کوشش کنیم.

- در جهت تحقق اهداف متعالی دانشگاه در کسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدانه تلاش نماییم.