معرفی ریاست دانشکده

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۱:۳۸| تعداد بازدید: 965

جناب آقای مجید حسن زاده

نام و نام خانوادگی:  مجید حسن زاده

سمت: ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

مرتبه: مربی

رشته تحصیلی:  کارشناس ارشد آموزش پرستاری

 

اطلاعات تماس:

پست الکترونیکی: hasanzadehm1 /at/ thums.ac.ir

آدرس: تربت حیدریه، خیابان رازی، ساختمان معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

تلفن: 05152286071