معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۰:۳۷| تعداد بازدید: 49

خانم صدیقه عباسپورخانم صدیقه عباسپور

پست الکترونیکی:

abbaspours1  /at/ thums.ac.ir

شماره تماس:

52223118 051