معرفی مسئول EDO

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۸:۲۴| تعداد بازدید: 848

 

خانم نیرینیروی انسانی :

خانم سمیه نیری

 

رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری