چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
استاد مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن عید سعید باستانی نوروز


سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه درگفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ض


شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
طی ابلاغی از طرف مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طاهره سربوزی حسین آبادی عضو مح


شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در پیامی میلاد حضرت زینب (س) و ‌روز پرستار را به عموم مردم به


سه‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
طی ابلاغی از سوی دکتر حسن اژدری زرمهری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، صدیقه عباس پور به سمت معاون آموزشی دانشکده پرستاری


چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:
 الهام آزموده عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، ضمن پاسداشت هفته ملی


سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری ،مامائی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مجید حسن زاده رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  درگفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی با اشاره به این که سالمندی


شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ،جلسه هم اندیشی اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی در شروع سال تحصیلی ۹۸_۹۷ با حضور اساتید مشا


سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
با همکاری مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
آزمون آسکی دانشجویان مامایی پره عرصه در مورخه ۹۷/۶/۳۱ برگزار شد.


سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
با حضور اعضای هیات علمی گروه اتاق عمل، جلسه برنامه ریزی در خصوص آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل برگزار شد.