برنامه هفتگی اساتید مشاور

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰۹:۴۱| تعداد بازدید: 269

 

لیست اساتید مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

دانشجویان پرستاری

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

یک شنبه 15-13

سرکار خانم عباسپور

ورودی نیمسال اول 99-98

چهارشنبه14-12

آقای دکتر رنجبر

ورودی نیمسال دوم98-97

شنبه16-14

آقای دکتر حسن زاده

ورودی نیمسال اول 98-97

چهارشنبه14-12:30

سرکار خانم سردشتی

ورودی نیمسال دوم 97-96

چهارشنبه14-12:30

سرکار خانم سردشتی

ورودی نیمسال اول 97-96

شنبه-دوشنبه-سه شنبه16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ورودی نیمسال دوم 96-95

یک شنبه16-14

آقای دکتر حسن زاده

ورودی نیمسال دوم 95-94

شنبه-دوشنبه-سه شنبه16-14

سرکار خانم حسین آبادی

دانشجویان مهمان وانتقالی

 

دانشجویان مامایی

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

دوشنبه12-10

سرکار خانم رحمانیان

ورودی نیمسال اول 99-98

شنبه-دوشنبه14-12:30

سرکار خانم اشرفی

ورودی نیمسال اول 98-97

سه شنبه 16-14

سرکار خانم کیانی

ورودی نیمسال اول 97-96

شنبه-دوشنبه14-12:30

سرکار خانم اشرفی

ورودی نیمسال اول 96-95

 

 

دانشجویان اتاق عمل

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

شنبه-یک شنبه 13-12:30

سرکار خانم یعقوبی

ورودی نیمسال دوم 98-97

دوشنبه12-10

جناب آقای اربابی

ورودی نیمسال دوم 97-96

دوشنبه16-14

آقای دکتر حسن زاده

ورودی نیمسال دوم 96-95

سه شنبه10-8

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 95-94