پیوندها

برنامه هفتگی اساتید مشاور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۴:۲۲| تعداد بازدید: 385

 

لیست اساتید مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی 

 

دانشجویان پرستاری

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

یکشنبه- چهارشنبه 16-14

سرکار خانم حسین آبادی

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه ها 12 تا 14

آقای نمازی

ورودی نیمسال اول 400-99

یکشنبه ها 12 تا 14

آقای رازنهان

ورودی نیمسال دوم 99-98

دوشنبه 14-12

سرکار خانم عباسپور

ورودی نیمسال اول 99-98

چهارشنبه 14-12

آقای دکتر رنجبر

ورودی نیمسال دوم98-97

شنبه 16-14

آقای دکتر حسن زاده

ورودی نیمسال اول 98-97

چهارشنبه 14-12:30

سرکار خانم اسدیان

ورودی نیمسال دوم 97-96

چهارشنبه 14-12:30

آقای عسکری

ورودی نیمسال اول 97-96

 

دانشجویان مامایی

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

دوشنبه12-10

سرکار خانم دکتر ایرانی

ورودی نیمسال اول 400-99

دوشنبه14-12

سرکار خانم رحمانیان

ورودی نیمسال اول 99-98

دوشنبه 14-12

سرکار خانم آرادمهر

ورودی نیمسال اول 98-97

سه شنبه 16-14

سرکار خانم کیانی

ورودی نیمسال اول 97-96

 

دانشجویان اتاق عمل

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

دوشنبه 12-10

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه 12-10

سرکار خانم نیری

ورودی نیمسال دوم 99-98

شنبه 13 -12

سرکار خانم یعقوبی

ورودی نیمسال دوم 98-97

دوشنبه 12-10

جناب آقای اربابی

ورودی نیمسال دوم 97-96

 

 

دانشجویان فوریت پزشکی

ساعت مشاوره

استاد راهنما

ورودی

شنبه ها 10 تا 12

 آقای دکتر قدرتی

کاردانی ورودی نیمسال دوم400-99

یکشنبه ها 10 تا 12

 آقای دکتر قدرتی

کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 400-99

دوشنبه ها 10 تا 12

آقای دکتر دین پناه

کاردانی ورودی نیمسال دوم 99-98

سه شنبه ها 10 تا 12

آقای دکتر دین پناه

کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 99-98