پیوندها

اعضای شورای پژوهشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۷:۵۷| تعداد بازدید: 90

 

 

سمت

نام خانوادگی

 

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر ایرانی

خانم دکتر ایرانی

 

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم صدیقه عباسپور

خانم عباسپور

 

 

خانم مریم آرادمهر

خانم آرادمهر

 

آقای عباس قدرتی

اقای قدرتی

 

آقای محمدرضا عسکری

محمد رضا عسکری

 

خانم سمیه نیری

خانم سمیه نیری