اعضای شورای آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۹:۴۲| تعداد بازدید: 253

 

سمت

نام خانوادگی

 

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

آقای مجید حسن زاده

آقای مجید حسن زاده

 

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم صدیقه عباسپور

خانم عباسپور

 

مدیر گروه اتاق عمل

خانم سمیه نیری

خانم سمیه نیری

 

مدیر گروه مامایی

خانم الهام آزموده

خانم آزموده