پیوندها

اعضای شورای آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۸:۰۱| تعداد بازدید: 418

 

سمت

نام خانوادگی

 

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر ایرانی

خانم دکتر ایرانی

 

مدیر گروه پرستاری

آقای مجید حسن زاده

آقای مجید حسن زاده

 

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم صدیقه عباسپور

خانم عباسپور

 

مدیر گروه مامایی

خانم کیانی

خانم کیانی

 

مدیر گروه اتاق عمل

خانم سمیه نیری

خانم سمیه نیری

 

مسئول مرکز مهارت های بالینی

خانم حسین آبادی

خانم حسین آبادی