پیوندها

قابل توجه دانشجویان ترم7پرستاری(ورودی نیم سال دوم سال ۱395)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰۷:۵۶ | تعداد بازدید: 182

به اطلاع دانشجویان ترم 7 پرستاری می رساند ،با توجه به برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در تاریخ 26/11/98از ساعت 8:30صبح در مرکز مهارت های بالینی شرایط آزمون به شرح ذیل میباشد:

 

مواد آزمون:

-شرح حال و فرایند پرستاری

-احیای قلبی ریوی

-دارورمانی ،تزریقات ،واکسیناسیون

-سونداژمعده ،مثانه

-سوچور،پانسمان،بانداژ

منابع:اصول و فنون پوتر فری،معاینات فیزیکی و شرح حال گرفتن حال گیری باربارابیتز،مفاهیم پایه پرستاری

2015 –ملاحت نیک نام-محمد رضا عسکری CPRکتاب

توجه:

دانشجویان حتما با فرم تعیین شده (روپوش سفید-شلوار و مقنعه سورمه ای)در مرکز مهارت های بالینی حضور داشته باشند.

حضور در ساعت مقرر الزامی است .

در صورت عدم حضور، اجازه حضور در کارآموزی در عرصه را ندارند.