پیوندها

برگزاری امتحان فاینال دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه از ۱5 شهریور ماه ۱399

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۱:۴۰ | تعداد بازدید: 27

به اطلاع  دانشجویان عزیز می رساند آزمون پایان دوره (فاینال) دانشجویان مامایی از تاریخ 15 شهریور 99 آغاز می شود.

برنامه حضور دانشجویان در مراکز آزمون به شرح ذیل می باشد

  زایشگاه: بیمارستان  نهم دی

  درمانگاه  زنان: کلینیک  تخصصی احمدیه

  بهداشت  و پره ناتال :مرکز بهداشت قدس

 حضور دانشجویان از ساعت 7:30 صبح در محیط های کارآموزی الزامی است