سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
 

به اطلاع دانشجویان ترم 6 مامایی میرساند:


دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آزمون در روز چهارشنبه مورخ 6/4/97 راس ساعت 9 صبح در محل ساختمان شماره 2 برگزار خواهد شد.