اطلاعیه ها

برنامه کارورزی تابستان
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸  


اطلاعیه آزمون آسکی
سه‌شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۷  


آزمون جامع پایان دوره مامایی(کتبی)
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷