سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
رئیس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه خبر داد:


یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷
به همت دانشکده پرستاری و مامایی


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
دفتر توسعه دانشکده پرستاری و مامایی خبر داد:


اطلاعیه ها

اطلاعیه آزمون آسکی
سه‌شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۷  


آزمون جامع پایان دوره مامایی(کتبی)
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷